תוכנית דו שנתית למנחי הורים

על פי גישת אלפרד אדלר​

354

שעות אקדמאיות

התוכנית מיועדת ל…

הסבה מקצועית

משך הלימודים

שנתיים אקדמאיות

שפת הלימודים

עברית

תוכנית דו שנתית
לסטודנטים בעלי תואר ראשון המעוניינים בהסבה מקצועית

התוכנית מתקיימת בלימודי LIVE אינטרנטי על ידי מיטב המרצים מהארץ כאשר יתאפשר לסטודנטים מכל העולם להשתתף באופן אינטראקטיבי (זה אינו שיעור מוקלט).

מועמדים שאינם בעלי תואר אקדמאי יידרשו לעבור ראיון מיוחד

בשיתוף:

נושאים/קורסים בתוכנית:

הקורס יציג את המודלים ההתפתחותיים הקלאסיים בפסיכואנליזה: ההתפתחות הפסיכו-סקסואלית על פי זיגמונד פרויד, ההתפתחות הפסיכו-חברתית על פי אריק אריקסון, תיאוריית ההתקשרות של ג’ון בולבי, יחסי אם-תינוק על פי דונלד ויניקוט, המודל התוך-נפשי על פי רונלד פרברן ועוד.

יינתן מקום גם לדיון במנגנוני הגנה רלוונטיים ולנושאים שמעסיקים את הסטודנטיות ובעלי נגיעה לרעיונות פסיכואנליטיים של הורות.

בקורס זה נכיר את המודלים המרכזיים המתארים את מעגל התפתחות חיי המשפחה, על השינויים והמעברים המאפיינים אותו לאורך השנים. תוך התבוננות החיכוכים שנוצרים בין מעגל חיי המשפחה למעגל חיי הפרט לאורך ציר הזמן. נציג מגוון רחב של סוגיות תיאורטיות ופרקטיות בנושאים הקשורים בהורות ובזוגיות, ביחסי הורים-ילדים, ביחסים בין אחים ותפקידי המשפחה המורחבת, תוך דיון פעיל בהקשרים השונים שבמסגרתם מתנהלת המשפחה בסביבתה.

התפתחות שפתית בקרב ילדים – מר. עובד יצחקי

בקורס נעסוק בהקניית ידע והבנה אודות מושגי יסוד מרכזיים הקשורים לממדי השפה השונים: תקשורת, שפה ודיבור בקרב ילדים בגיל הרך.

  • היכרות והבנה של ארבעת השלבים בהתפתחות השפה בגיל הצעיר: השלב הקדם מילי, החד-מילי, הדקדוקי המוקדם והדקדוקי המאוחר. יודגשו: מאפיינים, גורמים, עקרונות ותהליכים התפתחותיים בכל אחד מהשלבים וכן איתור וזיהוי ילדים בעלי התפתחות שפה בלתי טיפוסית.
  • בתחום התקשורת- כוונות תקשורתיות, שימוש בתקשורת מילולית ובלתי מילולית וסימני איתור לילדים המראים קשיים תקשורתיים
  • בתחום הדיבור – התפתחות הפקת הדיבור, הפקת צלילים, שיבושי היגוי נורמטיביים ובלתי נורמטיבים, דיספרקסיה, גימגום ,שטף דיבור וכן דו לשוניות.
  • משחק- התפתחות שלבי משחק לפי סולם ווסטבי להערכת משחק בגיל הרך.

התפתחות מוטורית בקרב ילדים– ד״ר סאוסאן מזאוי חביב

הקורס יציג אבני התפתחות נורמלית ואב נורמלית מגיל 0-3 שנים ומגיל 3-6 שנים. התפתחות מערכת התחושה והשפעתה על התפקוד , כיצד ניתן להתמודד עם ילד שלא מווסת תחושתית, SPD Sensory Processing Disorder, ,לקוי בקורדינציה התפתחותית DCD Developmental Coordination Disorder והשפעתה על התפקוד. הלמידה תעשה מתוך צפייה בסרטונים וניתוח תיאורי מקרה מהשטח.

התפתחות רגשית וחברתית בקרב ילדים – מר. מוטי גלעם

הקורס יעסוק במושגים והגדרות של עולם הפסיכולוגיה ההתפתחותית לגבי שלבי ההתפתחות: ינקות, ילדות והתבגרות, ברבדי ההתפתחות הרגשית, חברתית וקוגניטיבית. נלמד כיצד מוגדרת התפתחות נורמטיבית ופתולוגית, מהם גורמי הגנה וסיכון, סימני אזהרה שחשוב להכיר. נלמד על תפקיד ההורים והמשימות ההוריות בהקבלה לשלבי ההתפתחות. נתייחס לתיאוריות של מאהלר, פיאז׳ה וקולברג.

מפגשים אלה יוקדש להצגת מושגים פסיכואנליטיים מרכזיים בעבודה עם הורים: מסגרת, העברה, העברה נגדית, הזדהות השלכתית ועוד.

הסטודנטים יוזמנו להעלות התנסויות שלהן בתחום הדרכת הורים, להעמקת ההבנה של התהליכים הנלמדים

הסטודנטים יעברו 5 מפגשי הדרכה פרטנית בהם יידונו סוגיות הוריות עימם הם מתמודדים בביתם במטרה להבין את מודל ההדרכה הפרטנית עם משפחות,  וליישם את הכלים של הגישה האדלריאנית

מטרת הקורס להקנות לסטודנטים ידע תיאורטי וכלים יישומיים למתן הדרכה פרטנית של משפחות על פי גישתו של אלפרד אדלר.

בקורס נעסוק בתפיסת העולם של האינדיוידואל פסיכולוגיה של אלפרד אדלר ככלי בעבודת ההדרכה, נלמד לבצע ראיון מאבחן, נתמקד בהבדלים בין הדרכה פרטנית למול טיפול, נכיר את המודלים לעבודה עם משפחות, מיומנויות ההדרכה הפרטנית, אבחון וזיהוי הקושי, זיהוי הכוחות ומשאבי המשפחה, תיאום ציפיות עם ההורים בתחילת התהליך, ליווי ומשוב בסיום התהליך.

הקורס יכלול למידה תיאורטית, צפייה בסרטוני וידאו, ניתוח תיאורי מקרה מעולמם של הסטודנטים.

מפגשים אלה יוקדש להצגת מושגים פסיכואנליטיים מרכזיים בעבודה עם הורים: מסגרת, העברה, העברה נגדית, הזדהות השלכתית ועוד.

הסטודנטים יוזמנו להעלות התנסויות שלהן בתחום הדרכת הורים, להעמקת ההבנה של התהליכים הנלמדים.

בקורס זה נלמד את התיאוריה שעומדת מאחורי שנת תינוקות וילדים דרך הבנה פיזיולוגית והתנהגותית של הגילאים השונים מגיל לידה עד גיל ההתבגרות, תוך הבנת ההשלכות של ההתנהלות במהלך היום על בעיות השינה – ולהפך.

כמו כן, נעסוק בקשר בין שיטות חינוך להרגלי השינה.

נלמד על שיטות שונות להתמודדות עם בעיות שינה בקרב תינוקות וילדים ויינתנו כלים פרקטיים לשינוי הרגלי השינה.

לאורך כל השיעור תינתן אפשרות לשאילת שאלות ודיון סביב הנושאים שיעלו.

בתחום הדרכת הורים, להעמקת ההבנה של התהליכים הנלמדים.

לידתם של תאומים הינה אירוע מטלטל בחיי הורים צעירים. גידול תאומים הינה חוויה הורית מורכבת מלווה בקשים ובדילמות קונקרטיות ופסיכולוגיות גם יחד.

במפגשים נעסוק בתפקידם המרכזי של הורי תאומים להבטיח גידולם של שניים בעלי צרכים דומים, בתנאים ייחודיים שיבטיחו השגת היעד של נפרדות פסיכולוגית ביניהם.

כמו-כן, נעסוק בתאומים בריאים בנפשם הם אלה אשר יגדלו בחוויית נפרדות פסיכולוגית (גיבוש הזהות הייחודית, האינדיבידואציה האישית) לצד יכולת לשמר את הזיקה והקשר התאומי העמוק והייחודי עם תאומם.

סוגית “ביחד ולחוד” הופכת לכן להיות משימתם של ההורים, המחנכים והילדים התאומים עצמם גם יחד.

הפרעת קשב וויסות – הינה הפרעה נוירולוגית, בעלת רקע גנטי הנוכחת בחיי הילד מינקות, ומלווה אותו בכל תחומי החיים כל יום (מבקר עד לילה).

במפגשים נתמקד בסוגיה של להיות הורה לילד עם קשיי קשב וריכוז.

הורות הינה משימת חיים ארוכה ומורכבת לכל מי שבחר בכך. להיות הורה לילד עם הפרעת קשב וויסות הינה משימה שמשולבים בה כאב, ובעיקר תהליך של עבודת אבל, בושה, מאמץ מתמשך ושחיקה נפשית. המפגש עם גורמי חינוך וטיפול להורי הילדים בעלי הלקויות כמעט תמיד טעון, ומלווה ב”מחול החרבות”.

הבנת ההורות הייחודית הזו, הכרות עם תהליכים אשר עוברים ההורים מרגע קבלת הידיעה על לקויות ילדם, הדרך הארוכה לקבלתה והתארגנות הורית מותאמת, יכולה לשפר ולסייע הן בקשר עם ההורים והן ביצירת שיתופי פעולה טיפוליים.

הבנת ההורות המיוחדת הזו, והמודעות למהות ההפרעה ומאפייניה יעמדו במרכז שני המפגשים הללו.

במפגשים אלה הסטודנטים ילמדו על הסיבות למעבר למדינה זרה וההשפעה על התאקלמות המשפחה.

כמו-כן, נלמד על האתגרים שחווה מושא הרילוקיישן, הנלווה והילדים.

הסטודנטים יקבלו כלים פרקטיים כיצד לסייע למשפחות בתהליך המעבר ואת ההבנה כיצד ״הסיפור המשפחתי של המעבר״ משפיע על התנהלות המשפחה גם עם משפחות שמתגוררות שנים רבות מחוץ לישראל.

מפגש של 3 ימים מרוכזים בהם מיכל דליות הסופר נני הישראלית תנתח הדרכת הורים לייב של משפחות   

מטרת הקורס לאפשר לסטודנטים להתנסות בהדרכה פרטנית עם משפחות ולקבל סופרוויז׳ן שבועי.

כל סטודנט נדרש להדריך שתי משפחות למשך 5 מפגשים.

הפגישות בין הסטודנט למשפחה יתקיימו בתדירות של אחת לשבוע למשך שעה

הסטודנט יידרש לקיים תצפית אחת בבית ההורים

כל מפגש ילווה בסופרוויז׳ן אישי המתקיים בתוך קבוצת הלימוד ויועבר ע״י המנחה.

על התוכנית

דרישות התוכנית:

מחויבויות בתוכנית ותעודות

בסיום תכנית הלימודים, הסטודנטים שסיימו בהצלחה את כל המחויבויות הבאות יקבלו תעודת סיום מטעם מרכז מיכל דליות ובית הספר הבינלאומי להורות בארה״ב ובנוסף, תעודה מטעם המרכז הקליני של אוניברסיטת חיפה, על שעות הלימודים שנעשו עם המרצים מטעמם.

צוות בית הספר

לחצו על שם המרצה כדי לקרוא אודותיו/ה

יעל מזה 20 שנים מדריכת הורים, מנתחת התנהגות, מומחית להפרעות קשב וריכוז, וויסות חושי, לקות למידה.

בעלת תואר שני בחינוך מיוחד – מטעם אוניברסיטת ת״א ותעודת הוראה לגיל הרך ממכללת לוינסקי

מדריכת הורים בגישת אלפרד אדלר – מטעם מרכז מיכל דליות, ומדריכת הורים לילדים עם הפרעת קשב וריכוז – מטעם המרכז של ד״ר רונית פלוטניק.

מנתחת התנהגות – מטעם אוניברסיטת ת״א, בשיתוף הבורד האמריקאי (כולל טיפול התנהגותי לילדים על הספקטרום האוטיסטי בגישת ABA).

יעל מעבירה הדרכות הורים פרטניות, סדנאות והרצאות בנושאים של הורות והתפתחות הילדים.

כמו-כן בעלת בית ספר בינלאומי להכשרת מדריכות הורים בשיתוף מרכז מיכל דליות והמרכז הקליני של אוניברסיטת חיפה

מנכ״ל ובעלים של “מרכז מיכל דליות” ומפעיל תוכנית להכשרת יועצי משפחה הפועל בשלושה מוקדים בארץ.

בעלת תעודת הוראה לגיל הרך מטעם מכללת לוינסקי לחינוך. בוגרת מסלול להנחיית קבוצות הורים ובי”ס לאימון של מכון אדלר.

לשעבר חברת דירקטוריון ומנהלת היחידה לקהילה במכון אדלר.

מדריכה בכירה ליחסים במשפחה. כוכבת הסידרה “סופר נני” הישראלית.

מנחת תוכניות ייעוץ ברדיו ומרצה ברחבי העולם.

מרפאה בעיסוק ומנהלת המכון לרפוי בעיסוק במרכז הקליני הבין תחומי באוניברסיטת חיפה.

בעלת וותק של 27 שנים בטיפול בילדים עם עיכוב התפתחותי, לקויים מוטוריים, ליקויים בעיבוד תחושתי, לקויי למידה, לקויי כתיבה ועוד. מאבחנת דידקטית דינאמית, מאמנת אישית, מומחית בהעשרה אינסטרומנטלית קלאסית ולגיל הרך, מרצה במכון לקידום כושר הלמידה מכון פוירשטיין בירושלים. מעבירה סדנאות והרצאות לצוותים, לאנשי חינוך, ולמטפלים

בעלת תואר .Ph.D ובוגרת התוכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית, של בה”ס לעבודה-סוציאלית, באוניברסיטת חיפה.

פסיכותרפיסטית מומחית בתחום הפרעות אכילה. מטפלת פרטנית, קבוצתית ומדריכת הורים. בעלת קליניקה פרטית בבנימינה.

מדריכה סטודנטים, עוסי”ם ודיאטנים, שופטת ומנחה עבודות תזה בתחום הפרעות אכילה והתמכרויות. מרצה בבה”ס לעבודה-סוציאלית ובבה”ס לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה ובמסגרות נוספות, כגון קורסים לאחיות טיפת חלב, כנסים וימי עיון. מנהלת את היחידה ללימודי שדה של התוכנית לחרדים בבה”ס לעבודה-סוציאלית, אוניברסיטת חיפה. יוזמת ומארגנת ימי עיון למדריכי התוכנית/

בוגרת מכון אדלר במסלול להנחיית קבוצות הורים.

בוגרת מכון מעגלים לייעוץ זוגי ומשפחתי, מדריכת הורים במרכז מיכל דליות, מרצה במסלול להכשרת מדריכי הורים של מיכל דליות במכללת לווינסקי ובמכללת אוהלו, נשואה ואם לשני ילדים

קלינאית תקשורת, מומחית באבחון וטיפול בלקויות למידה (A.M), בעלת תואר PhD מטעם החוג ללקויות למידה באוניברסיטת חיפה, חוקרת שפה ולמידה. מנהלת המכון להפרעות בתקשורת, שפה ודיבור במרכז הקליני הבין תחומי באוניברסיטת חיפה. מטפלת בילדים ומתבגרים בתחומי התפתחות שפה, דיבור ולקויות שפה-למידה. מדריכת מטפלים וסטודנטים, מרצה בתחומי התפתחות שפה, למידה, לקויות למידה.

יועצת שינה בשיטת ״לילה טוב״.

תואר שני בקרימינולוגיה קלינית, אוניברסיטת חיפה. מדריכת הורים מוסמכת מכללת לוינסקי בתכנית להכשרת יועצות משפחתיות של מיכל דליות. יועצת שינה מוסמכת, מומחית בייעוצי שינה לתינוקות וילדים, תינוקות וילדים על הרצף האוטיסטי, תאומים ושלישיות, מפתחת את תחום ייעוץ השינה לילדים גדולים ומפענחת ציורי ילדים.

פסיכולוג קליני מומחה ומדריך, מנהל המכון לטיפול רגשי במרכז הקליני הבין-תחומי באוניברסיטת חיפה.

מלמד במסלולים לפסיכותרפיה באוניברסיטאות חיפה, תל אביב ובר אילן, וכן בחוג לייעוץ במכללה החרדית בבני ברק.

מתרגם ועורך סדרת ‘פגישות’ לספרות פסיכואנליטית בהוצאת כרמל ומחבר הספר ‘אבא בלי אבא: אהבה, אשמה ותיקון בחיי יתומים מאב’ בהוצאת אוניברסיטת חיפה ופרדס.

בעבר שימש כשבע שנים בתפקיד פסיכולוג אחראי במחלקה הפסיכיאטרית הסגורה למבוגרים א’ בבית החולים גהה.

עובדת סוציאלית, בעלת תואר שני, M.S.W.  

מטפלת ומדריכה מוסמכת לטיפול זוגי ומשפחתי עם מעל 20 שנה ניסיון בעבודה טיפולית בארץ ובחו״ל עם יחידים, זוגות, משפחות וקבוצות.

יואנה מתמחה בטיפול בטראומה, שכול ואובדן. כמו -כן, מדריכה צוותים מקצועיים ומעבירה השתלמויות. בקליניקה הפרטית, יואנה מלווה אנשים בהתמודדות עם משברים וקשיים זוגיים ומשפחתיים, מצבי חיים שונים ומציאות מורכבת. כמטפלת יואנה משתמשת במיינדפולנס, יוגה ופסיכותרפית גוף ונפש.

במסגרת עמותת מפרשים – הספינה החברתית, יואנה מנחה קבוצות שכול במסגרת ייחודית בהפלגות על ספינת מפרש יחד עם סקיפר וצוות עובדי ימאות.

משנת 2020, מרצה באוניברסיטת חיפה ומלמדת קורסים שונים בתחומי ההתמחות שלה.

מומחית בהדרכת הורים לתאומים ובהדרכת הורים לילדים עם הפרעות קשב וריכוז.

בעלת תואר ראשון בהנדסה ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב. בוגרת מכון אדלר.

מרצה ומכשירה מדריכות הורים במסגרת הבית למקצועות ההורות.

מזה 7 שנים, בעלת קליניקה פרטית  לליווי משפחות עם תאומים וילדים עם הפרעות קשב וריכוז.

מעבירה סדנאות, הרצאות והדרכות פרטניות. מכשירה מדריכות הורים וצוותי חינוך לעבודה עם הורים לתאומים.

נשואה ואמא ליותם, נדב, תמר ומאיה (שהן גם תאומות).

מתמחה גם בהדרכת הורים לבני נוער. מרצה ומנחה סדנאות הורים ומלווה אנשים בתהליכי שינוי וצמיחה, באופן פרטני וקבוצתי. מפתחת תכנים וכלים בתחומי בירור ייחודיות, הובלת שינוי ורילוקיישן. בעלת תואר שני (M.A) במדיניות חינוך ומגיעה מתחום החינוך, כמורה, כמכשירת מורים וכמנחת קבוצות.

מרצה בסגל המרצים של בית הספר הבינלאומי להורות, בו מלמדת קורס יוצא דופן המסייע למדריכי ההורים בתהליך ההכשרה לברר ולפתח זהות ייחודית.

לתיאום שיחת יעוץ